Xét tuyển nguyện vọng 2 Đại học Y Dược Hồ Chí Minh

Kích cỡ:

Đại học Y Dược Hồ Chí Minh chính thức thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 vào trường cho các thí sinh thi khối B trên cả nước có điểm thi trên điểm sàn cao đẳng của bộ

Điểm thi đại học 2013Điểm thi 2013

TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2013

Đại học y dược HCM xét tuyển nguyện vọng 2

Thông báo xét tuyển nguyện vọng ngành Dược học (hệ cao đẳng) với 100 chỉ tiêu. Căn cứ vào tổng điểm ba môn thi khối B (không nhân hệ số, không có môn nào bị điểm 0),

Xét tuyển nguyện vọng 2 Đại học Y Dược Hồ Chí Minh

Xét tuyển nguyện vọng 2 Đại học Y Dược Hồ Chí Minh

storebb.com <body><a href="http://ww2.storebb.com?epl=VcTtDz4QuWuHgPbM9P1HwqD4RWGFhMIpkrv4W9trTYW-M2urCaQdUi8yPA2mmSJjMGn8MXHb5aM0_K04h28kUHKZdUd7OpDKpUJvn_ojuXpWQhfjwrqy0WQs1CuOSBetkP1sQ5aqkPaznGqcUjI1DDU9ySON0OSpEkwAwAQAY3AAIJDer78AAOB-AQAAQIBbCwAAFL8orFlTJllBMTZoWkKTAAAA8A">Click here to go to storebb.com</a>.</body>

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.