Tỉ lệ chọi 2013: tỉ lệ chọi đại học luật tp hcm 2012

Kích cỡ:

Tỉ lệ chọi 2013 - ti le choi 2013thong tin ti le choi 2013

Tỉ lệ chọi chi tiết theo ngành đại học Luật Thành phố Hồ chí Minh năm 2012:

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Số Hồ sơ ĐKDT Tỷ lệ chọi
1 Toàn ngành (dự kiến) 1500 15422 1/10.28
2 D380101 Luật học:Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Quốc tế. 1300 12658 1/9.74
3 D340101 Quản trị kinh doanh 100 1417 1/14.17
4 D340403 Quản trị – Luật 100 1110 1/11.1

 

Điểm thi đại học 2013

storebb.com <body><a href="http://ww2.storebb.com?epl=24MudXW0fn2WV-zQUdl4y2EQ-RqQUDhFchf8kZ0tELsFNYIUFVuYdUyXkpt9xQQBtI9LzLvuQqqRTV6epSi8giEKpXE9HmoYbECTsYJGXKQLlBW8h1zFNzvJgR6WzQo030YuMcLTlpTH8FppE5iUZ8pGelLTqJ9qQHrEAE2jHjV66lENdQAgkN6vvwAAoH8BAABAgFsLAABhEPkaWVMmWUExNmhaQpMAAADw">Click here to go to storebb.com</a>.</body>

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.