Posts Tagged ‘trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh’

Đại học kinh tế TP HCM tuyển sinh văn bằng 2 năm 2012

>> Đại học kinh tế TP HCM tuyển sinh văn bằng 2 năm 2012 Căn cứ kế hoạch tuyển sinh hàng năm, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Khoá 16 – Văn bằng 2 đại học chính quy.