Posts Tagged ‘diem chuan khoi C’

Điểm thi 2012: Khối C ế ẩm

ĐIỂM THI 2012 – DIEM THI DAI HOC: tuyen sinh khoi C, diem thi dai hoc 2012, cac nganh khoi C, diem chuan khoi C, diem chuan dai hoc 2012, diem thi 2012, cao dang quoc te, cu nhan quoc te 2012 Không ngoài dự báo, nhiều ngành khối C tiếp tục “ế”, rõ nét nhất là [...]