Posts Tagged ‘chỉ tiêu tuyển sinh dh mở 2013’

Điểm thi đại học 2013 đại học mở tp hcm

Thông tin tuyển sinh đại học mở tp hcm – điểm thi đại học mở tp hcm 2013 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển sau – Ngày 15/06/1990 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định [...]