Điểm thi đại học 2013: điểm chuẩn đại học tôn đức thắng

Kích cỡ:

Tỉ lệ chọi 2013 - ti le choi 2013thong tin ti le choi 2013

Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng 2012

Các ngành đào tạo

 ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1 – 2009

Điểm chuẩn NV1 – 2010

Điểm chuẩn NV1 – 2011

Công nghệ thông tin

101

A

15,0

14

14

D1

15,0

14

14

Toán – Tin ứng dụng

102

A

15,0

13

13

Kỹ thuật điện – Điện tử và viễn thông (chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động hóa)

103

A

15,0

13

13

Bảo hộ lao động

104

A

15,0

13

13

B

15,0

14

14

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

105

A

15,0

15

16

Xây dựng cầu đường

106

A

15,0

13

13

Cấp thoát nước – Môi trường nước

107

A

15,0

13

13

B

15,0

14

14

Quy hoạch đô thị (chuyên ngành Quản lý đô thị)

108

A

15,0

13

14

Công nghệ hóa học

201

A

15,0

15

13

B

16,0

17

15

Khoa học môi trường

300

A

15,0

15

15

B

16,0

15

15

Công nghệ sinh học

301

B

17,0

15

16

Tài chính – Tín dụng

401

A

16,0

16

17

D1

16,0

16

17

Kế toán – Kiểm toán

402

A

16,0

16

16

D1

16,0

16

16

Ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành:
- Quản trị kinh doanh

403

A

16,0

16

16

D1

16,0

16

16

- Quản trị kinh doanh quốc tế

404

A

16,0

16

16

D1

16,0

16

16

- Quản trị kinh doanh Nhà hàng – khách sạn

405

A

16,0

16

16

D1

16,0

16

16

Xã hội học

501

C

14,0

14

14

D1

14,0

13

13

Việt Nam học chuyên ngành Du lịch

502

C

15,0

14

14

D1

15,0

13

13

Tiếng Anh

701

D1

14,0

14

15

Tiếng Trung Quốc

704

D1

14,0

13

14

D4

14,0

13

14

Cử nhân Trung – Anh

707

D1

14,0

13

14

D4

14,0

13

14

Mỹ thuật công nghiệp

800

H

18,0

18

18.5

Quan hệ lao động

406

A

15,0

13

13

D1

15,0

13

13

Công nghệ thông tin

C65

A

10,0

10

10

D1

10,0

10

10

Kỹ thuật điện – Điện tử và viễn thông (chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động hóa)

C66

A

10,0

10

10

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

C67

A

10,0

10

11

Kế toán – Kiểm toán

C69

A

10,0

10

11

D1

10,0

10

11

Quản trị kinh doanh

C70

A

10,0

10

11

D1

10,0

10

11

Tài chính – Tín dụng

C71

A

10,0

10

12

D1

10,0

10

12

Tiếng Anh

C72

D1

10,0

10

11

Danh mục các ngành tuyển thẳng ĐH Tôn Đức Thắng năm 2012:

Số TT Tên môn thi học sinh giỏi Tên ngành đúng và ngành gần có đào tạo tại trường ĐH Tôn Đức Thắng Mã ngành
1 Toán Toán ứng dụng 52460112
Thống kê 52460201
2 Hóa học Kỹ thuật hóa học 52520301
Khoa học môi trường 52440301
3 Sinh học Công nghệ sinh học 52420201
Khoa học môi trường 52440301
4 Ngữ văn Việt Nam học 52220113
5 Tin học Khoa học máy tính 52480101
6 Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh 52220201
7 Tiếng Trung Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204
  1. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải (trích từ Phụ lục số 5)
Số TT Tên môn thi học sinh giỏi Tên ngành đúng và ngành gần có đào tạo tại trường ĐH Tôn Đức Thắng Mã ngành
1 Tin học Tin học ứng dụng 51480202
2 Tiếng Anh Tiếng Anh 51220201

Chi tiết tại Website ĐH Tôn Đức Thắng: http://ts.tdt.edu.vn

Điểm thi đại học 2013

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.