Điểm chuẩn đại học Duy Tân 2012

Kích cỡ:

Bậc đại học

- Khối A, A1 (trừ ngành Dược): 13,0 điểm

- Khối B (trừ ngành Dược): 14,0 điểm

- Ngành Dược: Khối A: 15,0 điểm; Khối B: 16,0 điểm.

- Khối C: 14,5 điểm

- khối D1 – ngành Anh văn (môn Anh văn nhân hệ số 2): 16,0 điểm

(Ngành Anh văn: môn Anh văn nhân hệ số 2 nhưng tổng 3 môn chưa nhân phải bằng điểm sàn. Điểm sàn khối D1: 13.5)

- Khối D 12345: 13,5 điểm

- Khối V (môn Vẽ nhân hệ số 2)

+Chương trình Đại học Duy Tân: 17 điểm

+Chương trình chuẩn CSU: 15 điểm

 

Bậc cao đẳng

- Khối A, A1: 10,0 điểm

- Khối B: 11,0 điểm

- Khối C: 11,5 điểm

- Khối D12345 – kể cả ngành Anh văn: 10,5 điểm

 

Ghi chú

- Mức điểm trên dành cho học sinh phổ thông (không thuộc đối tượng ưu tiên), khu vực 3

- Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 điểm. Điểm xét tuyển không có điểm liệt (= 0).

 

Các thí sinh đã dự thi vào các trường Cao đẳng, nếu xét tuyển vào bậc Cao đẳng của ĐH Duy Tân thì cũng áp dụng khung điểm trên (theo điều 8 điểm d quy chế tuyển sinh 2012)

 

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.