Điểm chuẩn đại học đồng tháp

Kích cỡ:

Điểm chuẩn ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 2013 công bố tại đây. Xem điểm chuẩn cùng các thông tin tuyển sinh của đại học đồng tháp và tất cả các trường đại học cao, đẳng khác tại diemthidaihoc2013.net

Điểm chuẩn đại học 2013Điểm chuẩn 2013

Xem diem chuan dai hoc dong thap 2013 bên dưới:

00 diemthidaihoc2013

Nguồn Kenhtuyensinh.vn: tra cứu điểm thi đại học – điểm chuẩn đại học nhanh nhất và chính xác nhất, cập nhật liên tục 24/7 thông tin nóng hổi mùa thi.

Hiện tại đại học đồng tháp chưa công bố điểm chuẩn năm 2013, mời quý phụ hunh & học sinh tham khảo điểm chuẩn đại học đồng tháp năm 2012 và dự đoán kết quả :)

Điểm chuẩn đại học đồng tháp năm 2012 (chính thức)

TT Ngành

Khối

Điểm
NV1

Điểm XT
NV2

Chỉ tiêu
NV2

ĐẠI HỌC

762

1 Quản lý giáo dục

D140114

A

15.0

A1

15.0

C

16.5

D1

15.5

2 Giáo dục Mầm non

D140201

M

13.0

13.0

20

3 Giáo dục Tiểu họcDự thi: 443

D140202

A

13.0

13.0

91

A1

13.0

13.0

B

14.0

14.0

C

14.5

14.5

D1

13.5

13.5

4 Giáo dục Chính trị

D140205

C

14.5

14.5

36

D1

13.5

13.5

5 GD Thể chất (NK hệ số 2)

D140206

T

21.0

6 Sư phạm Toán học

D140209

A

13.0

13.0

33

A1

13.0

13.0

7 Sư phạm Tin học

D140210

A

13.0

A1

13.0

8 Sư phạm Vật lý

D140211

A

13.0

A1

13.0

9 Sư phạm Hóa học

D140212

A

13.0

13.0

43

10 Sư phạm Sinh học

D140213

B

14.0

11 SP Kỹ thuật công nghiệp

D140214

A

13.0

A1

13.0

12 SP Kỹ thuật nông nghiệp

D140215

B

14.0

13 Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

14.5

14.5

43

14 Sư phạm Lịch sử

D140218

C

14.5

14.5

35

15 Sư phạm Địa lý

D140219

A

15.5

A1

15.5

C

18.0

16 Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

18.5

17 Sư phạm Mỹ thuật

D140222

H

13.0

13.0

13

18 SP Tiếng Anh (AV hệ số 2)

D140231

D1

17.0

17.0

34

19 Thiết kế đồ họa

D210403

H

17.0

20 Việt Nam học (VH Du lịch)

D220113

C

14.5

14.5

25

D1

13.5

13.5

21 Ngôn ngữ Anh (AV hệ số 2)

D220201

D1

18.5

22 Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

C

14.5

D1

13.5

23 Quản lý văn hóa

D220342

C

16.0

D1

15.0

24 Khoa học thư viện

D320202

C

14.5

D1

13.5

25 Quản trị kinh doanh

D340101

A

13.0

13.0

76

A1

13.0

13.0

D1

13.5

13.5

26 Tài chính – Ngân hàng

D340201

A

13.0

13.0

51

A1

13.0

13.0

D1

13.5

13.5

27 Kế toán

D340301

A

13.0

13.0

76

A1

13.0

13.0

D1

13.5

13.5

28 Khoa học môi trường

D440301

B

14.0

14.0

76

29 Khoa học máy tính

D480101

A

16.0

A1

16.0

30 Nuôi trồng thủy sản

D620301

A

13.0

13.0

34

A1

13.0

13.0

B

14.0

14.0

31 Công tác xã hội

D760101

C

14.5

14.5

38

D1

13.5

13.5

32 Quản lý đất đai

D850103

A

13.0

13.0

38

A1

13.0

13.0

B

14.0

14.0

B. CAO ĐẲNG

630

1 Giáo dục Mầm non

C140201

M

10.0

2 Giáo dục Tiểu học

C140202

A

10.0

A1

10.0

B

11.0

C

11.5

D1

10.5

3 GD Thể chất (NK hệ số 2)

C140206

T

16.0

4 Sư phạm Toán học

C140209

A

10.0

10.0

50

A1

10.0

10.0

5 Sư phạm Tin học

C140210

A

10.0

10.0

50

A1

10.0

10.0

6 Sư phạm Vật lý

C140211

A

10.0

10.0

50

A1

10.0

10.0

7 Sư phạm Hóa học

C140212

A

10.0

10.0

50

8 Sư phạm Sinh học

C140213

B

11.0

11.0

50

9 SP Kỹ thuật nông nghiệp

C140215

B

11.0

10 Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

11.5

11.5

50

11 Sư phạm Lịch sử

C140218

C

11.5

11.5

50

12 Sư phạm Địa lý

C140219

A

10.0

10.0

50

A1

10.0

10.0

C

11.5

11.5

13 Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

13.5

14 Sư phạm Mỹ Thuật

C140222

H

10.0

10.0

30

15 C.nghệ Thiết bị trường học

C140237

A

10.0

A1

10.0

B

11.0

16 Thiết kế đồ họa

C210403

H

14.0

17 Tiếng Anh (AV hệ số 1)

C220201

D1

10.5

10.5

100

18 Khoa học thư viện

C320202

C

11.5

D1

10.5

19 Tin học ứng dụng

C480202

A

10.0

10.0

100

A1

10.0

10.0

 

Điểm trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.

theo kenhtuyensinh.vn

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.