Danh sách trường liên thông trung cấp lên cao đẳng đại học 2013

Kích cỡ:
Với quy định liên thông mới, những thí sinh dự thi liên thông tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chưa đủ 36 tháng, phải thi theo “3 chung” như chính quy.
Tuy nhiên, những thí sinh tốt nghiệp trường nghề chỉ có thể đăng ký dự thi và xét liên thông vào 16 cơ sở được phép đào tạo loại hình liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học chính quy.
diem thi dai hoc 201

diem thi dai hoc 2013

ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định
CĐ Viễn Đông
ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
ĐH Lao động Xã hội
ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội
ĐH Công nghệ Đông Á
ĐH Sao Đỏ
ĐH Công nghệ Đồng Nai
CĐ Thương mại và du lịch Thái Nguyên
ĐH Trà Vinh
ĐH Duy Tân
ĐH Hàng hải
CĐ Xây dựng số 1
ĐH Hải Phòng.
Tuy nhiên, trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2013 chỉ in có 13 trường, thiếu thông tin của 3 trường là ĐH Trà Vinh, CĐ Viễn Đông, CĐ Thương mạ và Du lịch Thái Nguyên.
theo kenhtuyensinh.vn

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.