Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 2013

Kích cỡ:

Đã có CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHĂN VĂN NĂM 2013, mời  các bạn theo dõi chỉ tiêu các trường đại học cao đẳng năm 2013 tại ĐÂY cùng với điểm thi đại học 2013.

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TPHCM năm 2013 cụ thể như sau:

STT

Tên trường/Ngành học

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TPHCMKý hiệu trường: QSX    

2.850

Các ngành đào tạo đại học:
1 Văn học D220330

C, D1

100

2 Ngôn ngữ học D220320

C, D1

100

3 Báo chí D320101

C, D1

130

4 Lịch sử D220310

C, D1

170

5 Nhân học D310302

C, D1

60

6 Triết học D220301

A, A1, C, D1

120

7 Địa lý học D310501

A,A1,B,C,D1

130

8 Xã hội học D310301

A, A1, C,D1

180

9 Thông tin học D320201

A, A1, C,D1

120

10 Đông phương học D220213

D1

140

11 Giáo dục học D140101

C, D1

120

12 Lưu trữ học D320303

C, D1

60

13 Văn hóa học D220340

C, D1

70

14 Công tác xã hội D760101

C, D1

70

15 Tâm lý học D310401

B,C,D1

70

16 Quy hoạch vùng và đô thị D580105

A, A1, D1

70

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

C, D1

90

18 Nhật Bản học D220216

D1, 6

90

19 Hàn Quốc học D220217

D1

90

20 Ngôn ngữ Anh D220201

D1

270

21 Ngôn ngữ Nga D220202

D1, 2

70

22 Ngôn ngữ Pháp D220203

D1, 3

90

23 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

D1, 4

130

24 Ngôn ngữ Đức D220205

D1, 5

50

25 Quan hệ Quốc tế D310206

D1

160

26 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D220206

D1, 3, 5

50

27 Ngôn ngữ Italia D220208

D1, 3, 5

50

chỉ tiêu tuyển sinh dh khoa học xã hội nhân văn tp hcm 2013

Tuyển sinh khối thi A1 vào các ngành có tuyển sinh khối A (cụ thể là các ngành Triết học, Địa lý học, Xã hội học, Thông tin học và Quy hoạch vùng và đô thị).

Áp dụng nhân hệ số 2 điểm các môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức) vào các ngành Ngoại ngữ (cụ thể là các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia); môn Văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; Môn Sử vào ngành Lịch sử; Môn Địa vào ngành Địa lý học.

Chương trình Chất lượng cao với học phí tương ứng: tuyển sinh vào ngành Báo chí-Truyền thông và ngành Quan hệ Quốc tế.

diem thi dai hoc 2013

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.