Bao nhiêu điểm thì đỗ tốt nghiệp thpt 2013?

Kích cỡ:

Bao nhiêu điểm thì tốt nghiệp THPT? Nếu tốt nghiệp loại trung bình thì có được thi đại học không? Các câu hỏi liên quan đề kỳ thi tốt nghiệp thpt 2013 được trả lời tại đây.

Điểm thi tốt nghiệp thpt 2013|  Điểm thi 2013

Trả lời:

Điều kiện đỗ tốt nghiệp thpt 2013: Bạn dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2013 này nếu số điểm trung bình của các môn thi lớn hơn 5 và không có môn nào bị liệt (0 điểm).

Ví dụ:

  • bạn thi 06 môn, tổng số điểm của 06 môn thi phải từ 30 điểm trở lên và không có môn thi nào 0 điểm ==> bạn đã đỗ tốt nghiệp.
  • bạn thi 06 môn, tổng số điểm là 47, trong đó có 01 môn 0 điểm ==> bạn đã trượt tốt nghiệp

Vậy điểm nghề, điểm ưu tiên được tính thế nào? điểm nghề và điểm ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp thpt sẽ được cộng chung vào tổng số điểm của tất cả các môn thi (trường hợp số điểm bình quân của bạn từ 5 điểm trở lên thì không được tính)

Ví dụ:

  • bạn thi 06 môn, tổng số điểm đạt 30,5 điểm, không có môn nào 0 điểm: bạn đã đỗ tốt nghiệp, không tính đến điểm nghề, điểm ưu tiên.
  • bạn thi 06 môn: tổng số điểm đạt 29,5 điểm, không có môn nào 0 điểm: bạn được cộng tiếp vào điểm nghề, điểm ưu tiên để xác định đỗ/ trượt.

01 diemthidaihoc2013

Điều kiện để đăng ký dự thi đại học năm 2013: Chỉ cần tốt nghiệp THPT bạn có quyền đăng ký dự thi Đại học nhưng tốt nhất bạn nên chọn những trường phù hợp kảh năng của mình không bị trượt thật phí. Chúc bạn thành công cho các kỳ thi sắp tới và trở thành tân sinh viên với kết quả như ý nha.

Điểm thi đại học 2013 đồng hành cùng sĩ tử

Viết lời bình

You can leave a response, or trackback from your own site.